Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sevilay Tepe tarafından 03 Temmuz 2015'de yazıldı.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Programın Amacı

Bu bölümde, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirilir. Uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin ekonomik, siyasi, hukuksal yapısı ve işleyişi, uluslararası sistemi oluşturan devletlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve Türkiye'nin bu sistem içindeki yeri ve ilişkileri konularında eğitim ve araştırma yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Lisans eğitimi sırasında siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, devletler hukuku, ekonomi, uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası gibi dersler okutulur.

Çalışma Alanları

Diplomatlık, mezuniyet sonrasında kişiye bağlı olarak elde edilebilecek kariyerdir. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, Maliye, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi devlet daireleri, uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alınabilir.


Diğer yazılar

Turizmde Büro Yönetimi
Sevilay Tepe

Turizmde Büro Yönetimi

  • 682 kez okundu
Sümeroloji
Yakup Tepe

Sümeroloji

  • 657 kez okundu